FoldenTM

FoldenTM

彈性、美學譜出的奏鳴曲,隨著窗外的鳥鳴聲傳入室內。

// 空間最大化設計    

// 增加室內的日光

// 任何窗扇數量    

// 最大扇廣度1.2m

// 可依實地需求,任意配對窗扇
tw.sales01@alsacewindows.com

T +886 4 768 2773 // F +886 4 769 8251 // No.2 ,Shing Ye Road, Fuhsing Ind. Dist., Fuhsing Township, Changhua County 506, Taiwan (R.O.C.) // Copyright ® Älsace Windows & Doors